Η σιωπή των αλλοδαπών: αναφορά στην εκπαίδευση των «ελλειμματικών» μαθητών

Συγγραφέας: Στεργίου Λ.

Περίληψη

Στο πλαίσιο της εισήγησης αυτής θα γίνει συνοπτική αναφορά σε θεμελιώδεις αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, για να εντοπιστεί και σχολιαστεί ο βαθμός εφαρμογής τους στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα. Ειδικότερα, θα δοθεί έμφαση στο ζήτημα της αναγκαιότητας, και της έμπρακτης παιδαγωγικής αναγνώρισης του πολιτισμικού και μορφωτικού κεφαλαίου των αλλοδαπών μαθητών. Η παρουσίαση της κοινωνικής και πολιτισμικής ποικιλομορφίας, καθώς και η θέση των μητρικών γλωσσών «χαμηλού κύρους» στο σχολείο είναι τα δύο βασικά ζητήματα που θα μας απασχολήσουν. Κατά συνέπεια, θα γίνει λόγος για τις «σιωπηρές» ταυτότητες και γλώσσες που φέρουν οι εν λόγω μαθητές, και για την επείγουσα πλέον ανάγκη αυτές να αποκτήσουν φωνή, τόσο για καθαρά εκπαιδευτικούς, όσο και για ευρύτερα κοινωνικούς λόγους. Παράλληλα και αναπόφευκτα, θα αναφερθούμε στις προτεραιότητες του επίσημου εκπαιδευτικού προγράμματος και στην ετοιμότητα των εκπαιδευτικών να χειριστούν κατάλληλα και δημιουργικά την πολυπολιτισμική τάξη. Έχοντας ως κύριο εκπαιδευτικό χώρο αναφοράς το νηπιαγωγείο, θα παρουσιαστούν, τέλος, κάποια παραδείγματα πρακτικής εφαρμογής διαπολιτισμικών αρχών μέσα στη σχολική τάξη.

Loading ...