Δημιουργία αλληλεπιδραστικών μαθησιακών δραστηριοτήτων με τη χρήση των νέων Τεχνολογιών: Το ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πακέτο «Περιβάλλον-Η προστασία του δάσους»

Συγγραφείς: Kολιός Ε. Νικόλαος, Πλακίτση Κατερίνα, Παγγέ Πολυξένη, Καλδρυμίδου Μαρία, Σπυράτου Ειρήνη, Μανώλη Βάια, Ραπανάκης Παναγιώτης

Περίληψη

Βασικός στόχος του «ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού πακέτου» είναι να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές/τριες για την ανάγκη προστασίας του δάσους όχι μέσα από ένα προκατασκευασμένο σύνολο κανόνων και απαγορεύσεων, αλλά αντίστροφα, οι όποιοι κανόνες και κώδικες συμπεριφοράς τους στο δάσος να προκύψουν ως φυσική συνέπεια των αλληλεπιδράσεων που συμβαίνουν σ? αυτό. Επιδιώκεται συστηματικά οι μαθητές/τριες να μελετούν το δάσος ως ένα σύστημα με τις σχέσεις και τις αλληλεπιδράσεις που επισυμβαίνουν συνεχώς ανάμεσα στους ενδογενείς παράγοντές που το συνδιαμορφώνουν. Επιπρόσθετα μελετούν και τις αλληλεπιδράσεις του δάσους με εξωγενείς παράγοντες και άλλα συστήματα (π.χ. πόλεις) ώστε να γενικευτεί και να κυριαρχήσει η έννοια της αλληλεπίδρασης. Κατ? αυτόν τον τρόπο προσδοκούμε ότι οι μαθητές/τριες να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που προκύπτουν από το σημερινό τρόπο διαχείρισης του δάσους ως αυθεντικά προβλήματα του περιβάλλοντος με το οποίο σχετίζονται και οι ίδιοι. Μια τέτοια μελέτη βοηθάει στην μακρά διαδικασία απόκτησης οικολογικών στάσεων των μελλοντικών πολιτών μιας και το δάσος αποτελεί ένα πλούσιο και αντιπροσωπευτικό δείγμα του περιβάλλοντος ως σύστημα.

Loading ...