10 Συνέδριο ΕΕΕΠ/ΔΤΠΕ

Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε. - Προσεγγίσεις της σχολικής διαδικασίας μέσα από την ψηφιακή διάσταση

Αθήνα, 19-20/10/2013

http://synedrio10.com/